Marnardal historielag ble stiftet 1995.

Laget har Marnardal kommune i Vest-Agder som virkeområde.

Marnardal historielagets formål er å:

    Arbeide for at alt av historisk interesse innen lagets virkeområde blir tatt vare på og vernet om. Vekke, øke og spre interesse for, og kunnskap om kommunens historie.

For å nå dette målet skal laget:

    Drive lokalhistorisk arbeid, så som møter, kurser, ekskursjoner, registreringer, innsamling av muntlig tradisjon, bilder, stedsnavn eller annet av historisk interesse. Arbeide for at det blir utgitt lokalhistoriske skrifter om kommunen. Arbeide for vern av fortidsminner og kulturminner.


Årsplan for Marnardal Historielag 2018

    

Kulturkveld 24. april 2018 

Los tur på Nome søndag 17.juni 2018

 

Hausttur 16. september 2018

Haustmøte tirsdag 23.oktober 2018


LOS turen 17. juni 2018

 

Plaktat LOS turen 2018 Marnardal Historielag


 Kulturkvelden 2018:


Årsmøte 2018

Hjertelig velkommen til Årsmøtet i Marnardal historielag 20. Mars kl 19.00

Sted: Høgtun, Magnus Skjævesland sal. 

Medlemmer vil få innkalling i posten når det nærmer seg.

 

Haustmøte 2017

Haustmøte i Marnardal historielag blir kl 19.00 tirsdag 21. november 2017 på Høgtun, Øyslebø.


 

NB! Endring av dato for Haustturen

Haust-turen blir Søndag 10. september 2017 og ikke 17. som annonsert tidligere.

Plakat for tur til Kvinesdalen 10. sept 2017 Marnardal historielag

 

 


NaturLOS-turen 2017

Referat fra LOS turen klikk herKulturkvelden i Marnardal Tirsdag 25. april 2017 kl 19:00 på Høgtun

Plakat med program for Kulturkvelden i Marnardal 2017


Marnardal historielag gratulerer Arvid Glør Høye med Marnardal kommunes kulturpris for 2017. Tildelt for sin utrettelige innsats for lag og foreninger gjennom svært mange år. https://www.l-a.no/nyheter/-Kulturpris-til-rort-ildsjel--18949b.html

 

 


Årsmøte 2017

Årsmøte Tirsdag 28. februar kl 19:00 på Høgtun

  • Årsmøtesaker
  • Reidun Slettan forteller fra sine 40 år som lærar i Finnmark
  • Ingeborg Fredriksen viser gjenstander fra museet

 


MARNAR-MINNER 2016 

MARNAR-MINNER 2016 ble utdelt til de medlemmene som var møtt opp på Høstmøte 22. november 2016. 

Marnar-minner 2016 forside

Se mer om innhold og bestillingsinformasjon her: Marnar-minner mer info