Marnardal Historielag har siden 1996 utgitt årsskriftet Marnar-minner. Skriftet er på ca 100 sider. Spekket med lokalhistorier fra hele Marnardal.

Oversikt over alle årsskrifter:

(For bestilling av et eller flere eksemplarer se nedenfor)

 

 

 

MARNAR-MINNER 2021 

 

Innhold: 

 • Forord
  • Av Redaksjonen v/John Hjemlestad
 • Årsmelding for Marnardal Historielag 2020
  • Årsmøte 2020
  • Styret har vore
  • Kulturkveld 22. april 
  • Natur-los turen 
  • Haustturen 20. sept
  • Haustmøtet 21. okt
  • Andre saker
 • Etablering av Marnar Folkehøyskule og byggingen av Høgtun
  • Bakgrunn
  • Etablering av Marnar Folkehøgskule
  • Oppstart av Marnar Folkehøgskule
  • Lokalisering av skolen
  • Hvem skal eie skolen?
  • Undervisning
  • Avslutning
   • Av Ole Sigurd Fidjestøl
 • Bokstavenes mysterium
  • Av Randi Tjomsland
 • Då elgen kom til Bjelland
  • Då der ingen elg var
  • Der var elgen
  • Så blei det jakt
  • Alf Harbitz: "Paa elgjakt i Bjelland"
  • Mellomkrigstid-freding og avgrensa jakt
  • Med elg i retten
  • Hardt ordskifte
  • Nye elghistoriar
  • Mannevond elg. Dau elg. Tam elg.
  • Krigsåra
  • Åra like etter krigen
   • Av Knut E. Ljosland
 • Øyslebø kvinneforening: 154 år for misjonens sak
  • Av Gunnar Skaar
 • Soga om Ole Pettersen Nome 1863-1884
  • Av Thor Olav Sveinall
 • Austheia kristelege ungdomsforening
  • Krigsåra var meir enn krig-
  • Lover for Austheia kristelege ungdomsforeining
  • Vegen vidare
   • Av Bjørg Manflå
 • Øyslebøgarden - frå avstengd bondebygd til aktivt bygdesentrum
  • Øyslebøheimar omkring midten av 1800-talet
  • Heddeland var ikkje vare eit vegskil, men eit sentrum i Øyslebø-og delvis for Laudal sokn.
  • Poststellet.
  • Lærarutdanning
  • Juletrefestar
  • Songkor
  • Skytterlag
  • Grunnlovsdagen
  • Skirenn
  • Ungdomslag
  • Anna
  • Anna kommunal verkstemd i skolehuset på Heddeland
  • Bank i bygda
  • Flytting av skolehuset til ny skolestad
  • Eige bankbygg på Øyslebø
  • Posten på Øyslebø
  • Anbud på Postbefordring
  • Meieridrift på Øyslebø
  • Kommunedeling og nytt kommunehus/skolehus
  • Samlingshus, arbeidsreiskap for organisasjonar
  • Handelsverksemd
  • Vigemyrs butikk
  • Øyslebø handelslag
  • Gunnar Gabrielsen
  • Endå ein bankbygning-og ny kasserar
  • Trafikk og kommunikasjon
  • Ei oppsummering
  • Appendiks
   • Av John Lauvdal
 • Minner frå mi tid som elev på Høgtun
   • Av Svein Harald Follerås
 • Åna, dalen og byen
   • Av Paul Sveinall
 • Då fravaren fekk konkurranse
  • Enkel saksgang og rask død
  • Enda en kirkegrevling tatt i Bjelland
   • Av John Hjemlestad
 • "Skriv eit minne i boka mi, så skal eg minnast deg all mi tid"
   • Av Gunnar Skaar
 • Aanen Olson Bjerland, sjømann og humørspreder
  • Ånen fyller år
  • Stor brann på Bjerland
  • Gode grannar
  • Siste leveår
   • Av John Hjemlestad
 • Vi hørte det i radioen
  • Av Gunnar Skaar
 • Marnardal for 50 år sidan - det hendte i 1971
  • Stort steinras sperrer veien gjennom Mandalen. Ryggingen ved Strædet vil ta minst to dager.
  • Barneskulane i Marnardal
  • Slutt for Bjelland prestegjeld
  • Arne Kvellestad takkar av som sokneprest i dei indre bygder.
  • Slutt for internatet på Høgtun
  • Ny bygdebok for Øyslebø
  • Heddeland industriområde
  • Brann i Laudal
  • Sommarstemne på Marnardal
  • Nye bruer i bygda
  • Gamle Kvarstein bro flyttet til Laudal i natt
  • En meter igjen til brukaret-Fuglestveit-brua falt ned
  • Marnardals første ordrører døde. Jørgen Fjellestad
  • Kummunevalget 1971
  • Agder Spennbetong AS, ny hjørnesteinsbedrift i Marnardal
  • Er kommunepolitikarane som hesten: ein utdøyande rase? 
   • Av John Hjemlestad

 

 

 

MARNAR-MINNER 2020 25 årsjubileum

 

 

2020_Marnarminner_forside_form419.jpg

 

Innhald: 

 1. Forord
  • Av Redaksjonen
 2. Årsmelding for Marnardal Historielag 2019
 3. Marnardal historielag 1995-2020
  • Av John Lauvdal og fleire
 4. Med Marnardal kommune i 55 år, slik den siste ordføreren ser det.
  • Intervju: Gunnar Skaar
 5. Ordførarane i Marnardal kommune.
  • Av John Hjemlestad
   • Jørgen Fjellestad (Venstre), Ånund A. Haugland (Senterpartiet), Magne Haraldstad (Senterpartiet), Kristen Holmegaard (Senterpartiet), Torgny Sandland (Kristelig folkeparti), Kjell G. Johnsen (Høyre), Åse Marie Bue (Senterpartiet), Ånen Trygsland (Arbeiderpartiet), Helge Sandåker (Arbeiderpartiet).
 6. Schei-komiteen og kommunegrenser gjennom tidene.
  • Av John Hjemlestad
   • Første periode 1837-1893
   • Nye kommunegrenser 1893-1916
   • Schei-komiteen og den store kommune reforma
   • Øyslebø kommunestyre
   • Laudal kommunestyre
   • Bjelland kommunestyre
   • Refleksjonar om kommuneinndelinga i Vest-Agder
 7. Å skiljast og møtast.
  • Av John Lauvdal
   • Litt soge om sjølvstyrte lokalsamfunn
   • Den namnlause kommunen fekk namn
   • Hendingar 1959-64 i Øyslebø, Laudal og Bjelland
   • Meir om vegar og bruer
   • Den nye Finsdal bru åpnet
   • Skole og utdanning Omsut og kvile
   • Frå Lindesnes Avis 
 8. Frå blekkhus til DEB.
  • Av Kari Glomså
   • Marnardal kommune
   • Prioriterte saker i 1950-60- og 70 åra, skuleutbygging og skulesentralisering
 9. Fra Marnardal til Lindesnes - et framoverblikk slik jeg ser det.
  • Sv Åsmund Mjåland
 10. Bjelland kyrkjegard i fortid og nåtid.
  • Samtale med Torgny Sandland. Tekst av John Hjemlestad
   • Kyrkjebakken
   • Schive-prestane
   • Gamle gravminne
   • Graving og vedlikehald
   • Utvikling av kyrkjegarden
   • Frivillig omvising
   • En epoke er over
 11. Gamle barneleiker
  • Av Elisabeth Haaland
   • Slå ball
   • Tri mann i vinden
   • Jeppe pinne
   • Gje vink
   • Kari og Knut/ Siste par ut
   • Blindebukk / Jakob og Jakobine
   • Slå på ringen
   • Gjete sugga
   • Tikken
   • Elling
 12. Bønder og banefolk i Øyslebø og Laudal kommunar
  • Av John Lauvdal
   • Det bufaste folket
   • Det vandrande folket
    • Laudal
     • Desember 1934 Familien Bråten
     • Amund Bråten fra Elverum
     • Tone Bråten fra Sjåberg i Sauherad kommune, Telemark
     • Hus heim, maboskap og skolegang på Laudal
     • Smeden Amund Bråten
     • Husmor og mor Tone Bråten
     • Familiefar og bygdemann
     • Politikk
     • Bygdesorg - jernbaneulykker og brann på Ungdomshuset på Laudal
     • Anleggsmannen sluttar av
     • Vandringa slutt
     • Kor vart det av etterkommarane? Helene, Hans, Roald, Halvor, Paula, Astrid, Kåre og Egil
    • Øyslebø
     • Eit barndomsminne frå 1940
     • 9. april 2020. Eit 80-årsminne
     • Romsdalen-heimstaden til Mongefamilien
     • Raumabanen
     • Gudbrandsdalen-heimstaden til Mathias Hansen og Ragnhild f. Brekken
     • På vandring
     • Ny vandring
     • Familiane Monge i Øyslebø
     • Reiduns nye start på livet
     • Morfar og mormor eller "rallaren" og husmora
     • Vandrarane legg ned vandringsstaven
     • Reidun og Alfred Ramsland
     • Apropos! Ei lita ytring!
 13. Erindringer fra min barndom og fremover samt litt om vore foreldre
  • Jakob Jenssen Brunvatne, født 1847 og døde i 1927.
  • Tilrettelagt av Audun Nilsen og Gunnar Skaar
   • Oppvekst og skolegang
   • På den høyere allmueskolen på Lunde
   • Arbeid
   • Ekteskap
   • Jakt
   • På bjørnejakt
   • Da gjeterne møtte bjørnen
   • Lærerutdanning og lærerpost
   • Politisk verv
   • Om gardarbeid på Brunvatne
   • Alle barn måtte gjete
   • Om slekten på Skjævesland
   • Bjørnejakt i Skjævesland skog
   • Hestebjørnen
 14. Theodor Rosseland, motstandsmann og NN-fange
  • Av John Hjemlestad
   • Barndom og oppvekst
   • Utdanning og familie
   • Verv i Bjelland
   • Då krigen kom
   • Oppbygginga av Laual-gruppen
   • Mandalavsnittet (Avsnitt 3)
   • Lokalt motstandsarbeid
   • Informasjonen som ikke kom
   • Arrestasjon-Kristiansand politistatjon-Arkivet
   • Grini fangeleir
   • Nacht-Und-Nebel (NN)-fange
   • Konsentrasjonsleiren Natzweiler
   • Frå Grini til Tyskland
   • Reisa gjennom Tyskland
   • Møte med Natzweiler
   • Leirkommandant Josef Kramer
   • Livet i konsentrasjonsleiren
   • Rudolf Næss, mannen med illustrasjonane frå fangelivet
   • Umenneskelig abeid i steinbruddet
   • Måtte puse skjeen med aske fra krematoriet
   • Fangane som "forsvant" og Wanda "fangenes engel"
   • Jul i Natzweiler 1943
   • Korte glimt frå fangelivet i Natzweiler av Sverre J. Landøy
   • Theodor Rosseland og fangetida i Natzweiler
   • Dødsbodskapet
   • Minnefest på Rydlende skulehus
   • Det kom brev
   • Minnestøtta ved Bjelland kyrkje
 15. Minner fra krigens dager på Røynesdal i Bjelland.
  • Av Oddvar Jarl Andersen
   • Krigen kom til Norte 9. april 1940
   • Familien Andersens opphold på Røynesdal f.o.m. juni 1943
   • Kontakten med Røynesdal etter krigen
   • Husmannsplassen Bjenndalen
   • 20. august 2017 var det et stevne i Bjenndalen
 16. Glimt fra fredsvåren 1945
  • Av John Hjemlestad

 

MARNAR-MINNER 2019

 

Innhald: 

 1. Elveperlemuslingen
  • Av Ragnar Fidjestøl
 2. Bergingsdåden på Øyslebø i 1938
  • Av John Hjemlestad
 3. Det stod i avisen! Annonsar og notisar om syklar og trafikk frå lolalpressa for over 100 år sidan
  • Samla av John Lauvdal
 4. Kva eit gammalt brevkort kan føre til!
  • Av John Lauvdal
 5. Sigurd O. Foss, rutepioneren frå Bjelland
  • Av John Hjemlestad
 6. Då første gravemaskinen kom til bygda. Samtale med Sverre Rosseland
  • Av John Hjemlestad
 7. Breland stasjon pr. Kristiansand S - slik jeg opplevde og minnes den
  • Av Gunnar Skaar
 8. Øyslebø Sangsøstre - En hyllest
  • Av Gjert Kristiansen
 9. 1950: Kva ønsker ordførarane seg til jul
  • Av John Lauvdal, som hadde bladd i Lindesnes avis
 10. Bjørnejakt i Øyslebø skoger 28. og 29. mai 1868
  • Bearbeidet av Audun Nilsen
 11. Sokneprest Knud Tjomsland
  • Av Elisabeth Haaland
 12. Fylkes- og riksvegar i Øyslebø, Laudal og Bjelland 1914-89 - og litt på det nye århundret
  • Av John Lauvdal

 

MARNAR-MINNER 2018

 

Innhald:

 1. Elveperlemuslingen
  • Av Ragnar Fidjestøl
 2. Bergingsdåden på Øyslebø i 1938
  • Av John Hjemlestad
 3. Det stod i avisen! Annonsar og notisar om syklar og trafikk frå lolalpressa for over 100 år sidan
  • Samla av John Lauvdal
 4. Kva eit gammalt brevkort kan føre til!
  • Av John Lauvdal
 5. Sigurd O. Foss, rutepioneren frå Bjelland
  • Av John Hjemlestad
 6. Då første gravemaskinen kom til bygda. Samtale med Sverre Rosseland
  • Av John Hjemlestad
 7. Breland stasjon pr. Kristiansand S - slik jeg opplevde og minnes den
  • Av Gunnar Skaar
 8. Øyslebø Sangsøstre - En hyllest
  • Av Gjert Kristiansen
 9. 1950: Kva ønsker ordførarane seg til jul
  • Av John Lauvdal, som hadde bladd i Lindesnes avis
 10. Bjørnejakt i Øyslebø skoger 28. og 29. mai 1868
  • Bearbeidet av Audun Nilsen
 11. Sokneprest Knud Tjomsland
  • Av Elisabeth Haaland
 12. Fylkes- og riksvegar i Øyslebø, Laudal og Bjelland 1914-1989 - og litt på det nye århundret
  • Av John Lauvdal

 

 

 

MARNAR-MINNER 2017

 

Innhald:

 1. Motstandsmannen Rudolf Abelseth Av John Hjemlestad
  • Av John Hjemlestad
 2. Musikken i Marnardal. Tilbakeblikk på liv med tradisjonsmusikken.
  • Av Paul Sveinall
 3. Minner fra et langt arbeidsliv
  • Av Odd Helge Kjellemo
 4. Minner fra Koland skule
  • Av Elisabeth Haaland
 5. Skulejente
  • Utdrag frå boka "Levd Liv" av Tordis Åsbø
 6. Historiens vinder over Myglevannet
  • Av Knut E. Ljosland
 7. Veg og vegbygging i Marnardal
  • Av John Hjemlestad
 8. Landskapsmaleren fra Støbakken i Marnardal
  • Av Gunnar A. Hjorthaug
 9. Dansker søker sine røtter på Hønneland
  • Av John Lauvdal
 10. Fars lille NSU motorsykkel
  • Av John Hjemlestad
 11. Marnardal historielag - Frå lagets aktivetet siste året
  • Årsmelding 2016
 12. Mer om bildene på omslaget

 

 

MARNAR-MINNER 2016

Marnar-minner 2016 forside

 

INNHOLD

 • Forord, av Stig Skjævesland
 • Kretsskolane i Øyslebl, Laudal og Bjelland
  • Innleiing
  • Øyslebø - faste skolar i kretsane
  • Breland skule, 1882-1958
  • Høye skule 1884-1961
  • Gangså skule 1888-1961
  • Laudal - faste skolar i kretsen
  • Bruskeland skule, 1887-1940
  • Laudal skule,1896-1956L
  • Laudal heradshus, 1896-1972/75
  • Tisland skule, 1887-1961
  • Tjomsland skule, 11891-1956
  • Ågset skule, 1878-1955
  • Bjelland - faste skolar i kretsane
  • Brusletta skole, 1893-1956
  • Heldås skole, 1937-1961
  • Myran skule, 1882-1956
  • Rydlende skole, 1880-1956
  • Trygsland skole, 1975-1956 (Klokkargarden)
  • Marnardal kommune
  • Kjeldene vi har brukt - i tillegg til kontaktpersonane
  • Reglar for bruk av dei gamle skulehus i Marnardal
  • Skilta og skiltinga
 • Minner frå grendeskolane i Marnardal
  • Skolen og bygda - minner om Eikså skole, Av Roald Sløgedal
  • Minner frå Gangså skole, av Thora Wigemyr
  • Minner frå Gangså skole, av Karin Drange
  • Minner frå Laudal skole, av Bertha Ormestad
  • Minner frå Bruskeland og Ågseth skule, av Marie Strædet
 • Da jeg ble sentralisert, av Gunnar Skaar
 • Tragedien på Abelset, av John Hjemlestad
  • John Thorkildson Abelseth f. 1868
  • Tarjerd Reiersdotter Abelseth f. 1872
 • Fra Støbakken til Stavanger, av Gunnar Andreas Hjorthaug
  • August fra Finsdal og Ingeborg fra Hæråsen
 • Skodespel, av Paul Sveinall
  • Skrive av Siri Sveinungsdotter Heddeland og Marte Knudsdotter Sveinall/Heddeland trulig i 1807
 • Storkarar og andre byfolk på heia i Bjelland, av Knut E. Ljosland
  • Trekk fra Eivindstads historie først på 1900-tallet.
 • Gunnar Abelsæth og Mylius, av John Hjemlestad
  • Konsesjon på Eilivstad og andre småhistorier
 • Chrysleren med de mange liv, av Svein Arild Strædet
  • Montering av Chrysler - biler i Norge
  • Kjøpmann Ingeman Tønnessen
 • Oldfunn og fornminner i Marnardal, av Ragnar Fidjestøl
 • Kulturminneplan og registrering av kulturminner, av Stein Christian Midling-Jensen
  • Databaser og register for kulturminner
 • Årsmelding for Marnardal Historielag 2015 (Forkortet) Se fullstendig her: Årsmelding Marnardal historielag 2015
 • Kva viser dette bildet?
 • Meir om bildene på omslaget
  • Framsidebildet - På veg etter nytt høylass på Breland
  • Baksidebilde - Øyslebø sett frå den gamle dalevegen

 

MARNAR-MINNER 2015

Redaksjonsmedlemmene for Marnardals samferdselshistorie på inspirasjonsbesøk blant fortidens automobiler

Redaksjonen for Marnardals samferdselshistorie

INNHOLD: Hovedtema i Marnar-minner 2015 er Bil og Samferdsel i Marnardal og omegn.

Det er vel ingen andre ting som har hatt så stor innvirkning på et lokalmiljø som når bilen kom. Marnar-minne 2015 vil sette oss langt tilbake til tiden før bilen gjorde sitt inntog og vi får lese om når de første bilene inntok dalen. Vi får også en unik reisebeskrivelse fra en langtur, nesten før vegene var skikkelig utbygget.

Viste du at en av de første bilene som kom kjørende til Mandal egentlig hørte til i Marnardal og at dette var allerede før 1. verdenskrig? Hvem var eieren av denne og hvilken bakgrunn hadde han? Viste du at flere bilruter ble startet opp både i Øyslebø, Laudal og Bjelland så tidlig som på 1920 tallet og før det? Hvem var disse modige og fremtidsynte herrene?

 

MARNAR-MINNER 2015

INNHOLD:

Marnar minner 2015 forside

Marnar minner 2015

 • Forord v/leder av redaksjonskomiteen Stig Skjævesland
 • Frå hest til hestekrefter. Av John Hjemlestad
  • Skyss-stasjon
  • Hjulrytterar og trøsykkelen
  • Diligence Bjelland - Mandal
  • Dei første automobilane
  • Den førse automobilen i Vest-Agder
  • Over Glåpen (vegen mellom Bjelland og Audnedalen)
  • Dei første driftsåra
 • Diligensen frå Konsmo til Kristiansand. Rutetransport med hest. Av Paul Sveinall
  • Posten må fram
  • Postvegen Brennåsen-Konsmo
  • Lars Tidsland
  • Ola Olson Hægeland, den andre
  • Gunnar Nepstad
  • Minne
 • I rutebilens barndom. Av John Hjemlestad
  • Den første Åseralsruta og Bernt Balchen
  • Dei første bilane
  • Brytningstider
  • Mange nye ruter
 • Et bilsentrum på Øyslebø. Av Ragnar Fidjestøl og John Lauvdal
  • Bilruter og mykje anna
  • Lars Fidjestøl (1892-1952)
  • Hus og garasje
  • Høye - Øyslebø - Kristiansand med rutebuss frå 1930
  • Oskar, norske kundar og tyske styresmakter
  • Garasjen i Leirkilen
  • John minnest
  • Lars og lastebilen
  • Vedgass og drivstoff
  • Bilverkstad
 • Ola S. Foss og Ragnar Skuland minnest sine år i rutebilnæringa. Av Astri Skuland
  • Kort om bakgrunn og utvikling av rutebilnæringa i vårt distrikt
 • Edvard Oueson Klev. Født 1876 på Solås i Øyslebø, død 1955 i Mandal
  • "Bònen" frå Gangså som blei forretningsmann i Mandal. Av Paul Sveinall
 • Med KH (Knut Hefteli) frå fjord til fjell. Av Elisabeth Haaland
 • Ei tragisk ferd. Av Knut Hefteli
 • Barndom og oppvekst på Bjelland i 1930 åra. Samtale med Edith (Bjerland) Leland. Av May Britt Svensson
  • Der ute (ein av gardane på Bjerland i Bjelland)
  • Torbjørn Bjerland
  • Martha Bjerland
  • Brannen på Bjerland
  • Forsyningsnemnda og Handelsskolen
  • Ungdomstid i krigstid
  • Ingolf Bjerland
  • Sverre
  • Veien videre
 • Rydlende skolehus- En ny tid. Av May Britt Svensson
  • Basaren
  • Taket
  • Årsmøte 22.april 2014
  • Årsmøte 13. mai 2014
 • Ei særskild vasstro. Av John Lauvdal
  • Kven var steinhoggaren av drikketroa i Øylid, Øyslebø?
 • Hardangerturen. Øyslebøfolk som turistar på slutten av 1930 tallet. Av John Lauvdal.
  • Folka og bilen
  • Hornnes og Evje
  • Grendi
  • Middag på Helle
  • Valle og Bykle
  • Hovden
  • Haukeliseter
  • Dyrskaret, Austmannlid og Røldal
  • Seljestadjuvet
  • Skare, Odda og Låtefoss
  • Storfjorden og brureferda
  • Ulvik
  • Eidfjord
  • Vøringsfossen
  • Geilo og Kongsberg
  • Heddal - Nisser- Øyslebø
 • Ein busstur i 1945. Kåseri av Paul Sveinall
 • Minner fra Breland. Kåserier av Gunnar Skaar
  • Mitt kirkeminne
  • Då æg hadde bil
 • Streiftog etter lokale kulturminne (Del 4) Av John Lauvdal
  • Langs Skuåna på gamlevegen
  • Langs Osdalsbekken på Ågset grunn
  • Hesså, g.nr 107, br nr. 2, Trygsland, g.nr. 108, br. nr 1,2,5 og 6
 • Lagnadsåret 1814. 
  • Korreksjon i artikkel i 2014-utgåva
 • Marnardal historielag - Lagets aktivitet siste året.
  • Årsmelding for 2014
  • Årsmøte 2014
  • Kulturkvelden 2014
  • LOS turen 2014
  • Haustturen 2014
  • Haustmøte 2014
  • Marnar-minner 2014
 • Mer om bildene på omslaget

 

MARNAR-MINNER 2014

INNHOLD:

 • Uår og misnøye
  • Om vanskelege kår det siste 100-året fram mot 1814. Av Paul Sveinall.
 • Liv og lagnad før 1814. 
  • Av John Hjemlestad
 • Lagnadsåret 1814
  • Med Vest-egder i lokal og nasjonale hendingar. Av John Lauvdal.
 • Viktig møte i Bjelland kyrkje 1814.
  • Av John Hjemlestad
 • Eidsvoldsmannen Erik Haagensen Usland.
  • Av Paul Sveinall.
 • 17. mai-feiring på 1800-talet.
  • Av Paul Sveinall.
 • Ein linduk blir til.
  • Av Elisabeth Haaland
 • Brudedrakt 1810.
  • Av Kathrine Holmegård Bringsdal.
 • Sidrid Fidje, 1816-1882.
  • Av Paul Sveinall.
 • Even Reierson Fidje, 1826-1890.
  • Av Paul Sveinall.
 • Soga om Bjelland Meieri - Del 2.
  • Av Elisabeth Haaland.

 

 

MARNAR-MINNER 2013

INNHOLD:


Marnar-minner 2013

 • Bjelland Meieri
  • Industrihistorie i Øvre Marnardal. Soga om Bjelland Fløytemeieri som seinare blei Bjelland Meieri. Av Elisabeth Haaland
 • Eldste huset i Vest-Agder - og noe om de som har bodd der. Av John Lauvdal.
 • Gamle grenser og lange steinar.
  • Ei segn og ei sak om eit gardsvald i Bjelland. Av Knut Erik Ljosland.
 • Frå husmann til sjølveigar. Av Ragnar Fidjestøl.
 • Rydlende skolehus - et glemt kapittel. Av May Brit Svensson.
 • Streiftog etter lokale kulturminne. Av John Lauvdal.
 • Ungdomsforeininga Framsyn - Kristeleg ungdomsforening for Høye og Breland.
  • Frå årene 1913-1915. Av Gunnar Skaar.
 • Stemmerettsjubileet - 100 år sidan landet fekk allmenn stemmerett i 1913.
  • Når kom kvinnene inn i politikken i Marnardal? Av Stig Skjævesland.
 • Misjonærdynastiet på Nome
  • Navn på personer på bildet - korreksjon til artikkelen i Marnar-minner 2012. Av Torbjørn Hodne.
 • Marnardal historielag
  • Årsmelding 2012
 • Meir om bildene på omslaget

Ønsker du å bestille et eller flere eksemplarer se i bunnen av denne siden.

 

 

MARNAR-MINNER 2012

 

INNHOLD:

 • Årsmelding 2011. Av Erik Bue.


 • Misjonærdynastiet fra Nome. Av Torbjørn Hodne.
 • Torgeir Hjemlestad 1915-1988. Av John Hjemlestad.
 • Omkring Ola Allstad og hans slekt. 150 år siden ulykka på veien mellom Kaddan og Roland i Bjelland. Av Knut Ljosland.
 • Barndomsminner frå Sløgedal. Av Beint Sløgedal.
 • Streiftog etter lokale kulturminne. Av John Lauvdal.
 • Da Tallak Hærås skremte bjørnen. Av Bjørg Manflå. Illustrasjon av Odd Jørgensen.
 • Sørsamer på elgjakt -Gravrøyser og arkelogi øverst i Marnardal. Av Knut Ljosland.
 • Skulebilde frå Rydlende skule 1910/11.
 • Om garden Røynesdal og Maria Røynesdal (oppfølger fra Marnarminne 2011). Av Elisabeth Haaland.
 • Skiltet på Skjævesland bru. (Oppfølger fra Marnarminne 2007) Av Ragnar Fidjestøl.

 

 • Sommarturen 2012 i Marnardal historielag. Av John Lauvdal.
 • Mer om bildene på omslaget. Av Odd Rolf Roland.

Ønsker du å bestille et eller flere eksemplarer se i bunnen av denne siden.

 

 

Marnar-minner 2011

Innhold:
 • Årsmelding 2010

 

 

  • Skulen på Høye. Av Ragnar Fidjestøl
  • Da jernbanen endeleg kom. Av Torbjørn Hodne
  • Brakall idrettslag.
  • Ei amtutstilling i Mandal i 1913. Av John Lauvdal

 

 • Åpningstalen ved amtutstilliinga i Mandal 1913. Av John Lauvdal
 • Edvards Historie. Av Synnøve Tisland
 • Ei dødsannonse og ei takkseiing. Av John Lauvdal
 • Et konfirmasjonsjubileum.
 • Siste reis på gamalt vis.
 • Om garden Røynesdal og Maria Røynesdal. Av Elisabeth Haaland (Se også oppfølger i Marnar-minne 2012)
 • Ugland-familien i Laudal.
 • Generalen på Ugland. Av Torbjørn Hodne
 • Ein historisk merkedag i Marnardal kommune 07.07.97 Av John Lauvdal

Ønsker du å bestille et eller flere eksemplarer se i bunnen av denne siden.

 

 

Marnar-minner 2010

INNHOLD:
 • Årsmelding 2010
 • Et industriområde ved Høyeåna av Ragnar Fidjestøl
 • Bjørn-Aslak av Gunnar Skaar
 • Min venn Arild Rygnestad
 • Frå krambu i Laudal til bransjeforretning i Kristiansand av John Lauvdal
 • Det første orgelet i Laudal Kyrkje av John Lauvdal
 • Det første orgelet i Laudal kyrkje av John Lauvdal
 • Gamle sagn, eventyr og andre historier rundt Mandalen av Torbjørn Hodne
 • Språkpolitisk helsing til biskop Bernt Støylen av John Lauvdal
 • Legebustad, doktorgar og helsesenter av John Lauvdal
 • Kva vilkår hev Norig for å verta eit industriland. Stil av Lars Røynesdal f. 1898
 • Historisk festdag i Bjellalnd ingen har opplevd maken til
 • Sju søsken fortel om barndomog oppvekst på ein farm i Minnesota på 1900 talet. Av Elisabeth Haaland
 • Skogbrann i Bjelland. Bryllaup på Abelseth utsett i tre dager. Av Inger Mathilde Valborgland
 • Forteljinga om ei hundreårig kaffekvern. Av Elisabeth Haaland

Ønsker du å bestille et eller flere eksemplarer se i bunnen av denne siden.

 

 

MARNAR-MINNER 2009

INNHOLD:
 • Årsmelding 2008
 • Ektepar med stor betydning for  kultur og kristenliv i Laudal frå 1920 til 1970
  • Av Bertha Ormestad
 • Major Arne Laudal.
  • Av Anne Torhild Nilsen
 • Kanonbatteriet på Heddeland.
  • Av Kåre Steinsland
 • Litt mer om "okkupasjonen" av Heddeland og Øyslebø.
  • Av Ragnar Fidjestøl
 • Olav Rosseland. Minner fra krigstida 1940-45.
  • Av Elisabeth Haaland
 • Skuleminner fra Bjelland i 1930-50 åra. Minne frå skuletida på Brusletta.
  • Av Ånund Haugland
 • Minne fra Trygsland og Bjelland skule i åra 1953-60.
  • Av Fredrik Skjeggestad
 • Skuleminner fra Rydlende.
  • Av Inger Mathilde Valborgland
 • Folkeskoletida i 1940 åra på Myran Bjelland.
  • Av Janne Roland
 • Tømmerfrakt på elv og vei.
  • Av Ragnar Fidjestøl
 • Frå blekkhus til EDB.
  • Av Kari Glomså
 • Med dreiebenk og sveiseflamme.
  • Av Ragnar Fidjestøl
 • Ut vil je, ut....
  • Av John Lauvdal
 • Ei grav, ei enke og eit farlaust barn.
  • Av John Lauvdal
 • Utdrag av dagboka til Knut Lauvdal.
  • Av Astri Skuland
 • Hjuringen tok lammet fra Bjørnen.
  • Av Erik Skjævesland

Ønsker du å bestille et eller flere eksemplarer se i bunnen av denne siden.

Marnarminner 2008

MARNAR-MINNER 2008

INNHOLD:
 • Årsmelding 2007
 • Magne til Minne. Av John Lauvdal
 • Bjørnehola på Hellemyr. Etter Bjørn Holmesland
 • Lovise Haraldstad. Av Marie Strædet
 • "Du kjenner vel Lovise". Av Elisabeth Haaland
 • Motorsaga har ei lang historie. Av Ragnar Fidjestøl
 • Idrettslaget "Laudølen" del 2. Av John Lauvdal
 • Julefeiring for hundre år sidan. Av Unn Liestøl Larsen
 • Glimt frå oldemors barndom. Av Astri Skuland
 • Den første slåmaskinen til Laudal. Av John Lauvdal
 • Gårdsnavn på Øyslebø. Av Ole Sigurd Fidjestøl
 • Bondegutar frå Øyslebø og Laudal som blei seminaristar på Holt seminer 1839-1877. Av John Lauvdal
 • Fra melketransport til Terrengtransport. Av Ragnar Fidjestøl med hovedgrunnlag i notater fra Tomas Eikså.

Ønsker du å bestille et eller flere eksemplarer se i bunnen av denne siden.

 

 

 

 

Marnarminner 2007

 

 

 

 

MARNAR-MINNER 2007

INNHOLD:

 • Lars Stedjan, altertavlebyggaren. Av Paul Sveinall
 • Styrets beretning for 2006. Ved styret
 • Laksen, "lorde" og læregutten. Av John Lauvdal
 • Radioens første tid i Norge. Av Erling Haugland
 • Noen glimt av morfars reiser til sjøs fra 1874. Av John Lauvdal
 • Samtaler med eldre i Bjelland. Av Elisabeth Haaland
 • Stedjanfunnet. Av Frans-Arne Stylegard
 • Idrettslaget "Laudølen" 1933-1965. Av John Lauvdal
 • Aasne Abelseth. Av Elisabeth Haaland
 • Skiltet på Skjæveslandsbrua. Av Ragnar Fidjestøl (Se også oppfølger i Marnar-minne 2012).
 • Brunvatnebygda. Av Svein Brunvatne

Ønsker du å bestille et eller flere eksemplarer se i bunnen av denne siden.

MARNAR-MINNER 2006

Marnarminner 2006

 

INNHOLD:
 • Marnardal Historielag- 10. arbeidsår. Ved styret
 • Prolog. Ved Jorunn Aasen
 • Det rosesauma sjalet. Av Ingeborg Fredriksen
 • Hesså i gammel tid. Av Erik Bjorå
 • Barndom og ungdomsminne fra Storehagen i Laudal. Av John Glomså
 • Frå Rakkerrøysa til Frønnan. Av Ståle B. Skaar
 • Tømmerfløtere på Foss forteller. Av Elisabeth Haaland
 • Veien fra Try til Nomevannet. Av Svein Brunvatne
 • Litt fra barndommens dager i Laudal. Av Kåre Steinsland
 • Flaskepost på det gamle skolehuset. Av John Lauvdal
 • John Johnsen forteller. Av Finn Skuland
 • Historien bak et bilde. Av Ragnar Fidjestøl
 • Glimt fra Øyslebø gjennom 113 år

Ønsker du å bestille et eller flere eksemplarer se i bunnen av denne siden.

 

 

Marnarminner 2005

MARNAR-MINNER 2005

INNHOLD:
 • Marnardal Historielag - 9. arbeidsåret. Ved styret
 • Ånund Haugland til minne. Ved styret
 • Stortingsmann og lagtingspresident Thore T. Foss. Av John Lauvdal
 • Om kvinnelig likestilling og stemmerett. Av Thore T. Foss
 • 17. mai 12005. Av Jorunn Aasen
 • Barndomsminner frå 1930- og 40 åra om skisport på Øyslebø. Av John Lauvdal
 • Frå krigsåra 1940-45. De som var igjen heime. Samtale med etterkommere av Theodor Rosseland. Av Elisabeth Haaland
 • En 80-åring forteller fra grigstida. På besøk hos Trygve Strisland. Rydlende 21.2.1989. Av Elisabeth Haaland
 • Vedgassgeneratoren løste et transportproblem. Av Ragnar Fidjestøl
 • Branntragedien på Laudal hausten 1940. Personlege minner. Av John Lauvdal
 • Med hest som arbeidskamerat. Av Ragnar Fidjestøl
 • Alfred Bjørkelid - student og middelskolelærar. Av John Lauvdal
 • Laudal private millomskule. Av John Lauvdal
 • Stoppe-Lars. Av Knut Hefteli
 • Roslivollen. Av Bjørg Manflå
 • Et makeskifte på Fidje i Laudal - Espeland i Konsmo. Av Gunnar Espeland
 • Turer i historielaget 2004. Av Bjørg Kristiansen
 • Oversikter over artikler i Marnar-minner tiåret 1996-2005. Ved redaksjonen
 • Tidligere utgitte Marnar-minner - Forsidebildene
 • Personer som har skrive i Marnarminner 1996-2005

Ønsker du å bestille et eller flere eksemplarer se i bunnen av denne siden.

Marnarminner 2004

MARNAR-MINNER 2004

INNHOLD:
 • Marnardal Historielag - 8. arbeidsåret. Ved styret
 • Sommerturen i historielaget 2003. Av Ragnar Fidjestøl
 • Sørlandsbanen. Av John Lauvdal
 • Nord-Europas største jernbaneanlegg. Av Olaf Ingebretsen
 • En anleggsarbeider forteller. Ved Ragnar Fidjestøl
 • Da manen blei åpna. Av Olaf Ingebretsen
 • Omkomne på jernbaneanlegget. Av John Lauvdal
 • "Banefolket" kommer til bygda. Av Joohan Sverre Hølen
 • Stallgutt. Av Olav Naper Nome
 • Da det var arbeidersangkor i Øyslebø og Laudal. Av Knut Hefteli - ved Ånund Haugland
 • Bjellandsangen. Av Kristi Skeibrok - ved Ånund Haugland
 • Bjørnhom i gamal tid. Av Paul Sveinall - ved Ragnar Fidjestøl
 • Sannferdige historier frå indre bygder. Ved Erling Haugland og Ånund Haugland
 • Frå Nederland til Laudal på jakt etter spor av forfedrer. Av John Lauvdal
 • Då unionen Norge - Sverige brast i 1905. Av John Lauvdal

Ønsker du å bestille et eller flere eksemplarer se i bunnen av denne siden.

MARNAR-MINNER 2003

Marnarminner 2003


INNHOLD:
 • Marnardal Historielag 2002 - 7. arbeidsåret. Ved styret
 • Den vesle bygda med dei mange vevarane. Av John Lauvdal
 • Anna Skjævesland, vevar og kursleiar. Av John Lauvdal
 • Leiker i millonar og suvenirar i hundretusental - Olav Fidjestøls Livsverk. Av John Lauvdal
 • På sporet av emigrantane - Epilog for Anna og Ola Haugland/Eivindstad. Av Knut Ljosland
 • Sommarturen i historielaget 2002. Av Ånund Haugland
 • Husmannsplassar langs "byvegen" Finsdal-Breland. Av Ragnar Fidjestøl

Ønsker du å bestille et eller flere eksemplarer se i bunnen av denne siden.

 

 

 

 

 

 

 

 

Marnarminner 2002

MARNAR-MINNER 2002

INNHOLD:
 • Marnardal Historielag 2002 - 6. arbeidsåret
 • Om husmansplasser og husmannsfolk i Laudal. Av John Lauvdal
 • Utvikling av bosetningsstruktur i Øyslebø 1400-1900. Av Ole Sigurd Fidjestøl
 • Bhelland og Grindehim - ein kommune frå 1837-1902. Eit hundreårsminne. Av Ånund Haugland
 • Pensjonatet "Under berget" og gjester der ved byrjinga av det 20. århundre. Av John Lauvdal
 • Slektstevne. Slektninger fra Fidje og Tisland. Ved John Lauvdal
 • Sommerturen i historielaget 2001. Ved Svein Arild Strædet

Ønsker du å bestille et eller flere eksemplarer se i bunnen av denne siden.

 

 

 

 

 

 

 

Marnarminner 2001

MARNAR-MINNER 2001

INNHOLD:
 • Marnardal Historielag 2000 - 5. arbeidsår. Ved Styret
 • Sigurd Nome og hans oppvekst på gården Nome. Av Sofie Try
 • Åpninga av Sigurd Nomes skulptursamling på Høgtun. Av John Lauvdal
 • Husmannsvesenet i Norge. Av Torbjørn Augland
 • Bare husmannsfolk, men like vel- - . av Erik Skjævesland og illustrasjon av Gro Sidsel Bruskeland
 • Plassar og smågardar på Haugland, Lislett, Roland og Valebrokk i Bjelland. Av Knut Ljosland
 • Husmannsplassar og smågardar på Vestheia, i Dalen og ytre delen avn Austheia i Bjelland. Av Ånund Haugland
 • Ei lita grend - og folka der. Av Jørgen Haugedal
 • Sommerturen i historielaget 2000. Av Ragnar Fidjestøl
 • Optimisten og Pessimisten. Dikt. Jorunn Aasen
 • Kven var dette? Gammelt millitærbilde identifisert. Redaksjonen

Ønsker du å bestille et eller flere eksemplarer se i bunnen av denne siden.

 

 

 

 

Marnarminner 2000

MARNAR-MINNER 2000

INNHOLD:
 • Marnardal Historielag 1999 - 4. arbeidsåret. Ved styret
 • Tre dikt. Av Jorunn Aasen. Illustrert av Gro Sidsel Bruskeland
 • Brannkatastrofen på Laudal 1940. Av Ragnar Fidjestøl og John Lauvdal
 • "Om utvandring" i Haugland og Roland ungdomslag. Av Knut Ljosland
 • Koland post, Hægeland sokn, Minnesota. Ei utvandrarsoge frå Bjelland. Av Knut Ljosland
 • Utvandrerar frå Lian i Bjelland. Av Ånund Haugland
 • Et arkeologisk funn fra Trygsland. Av Siv Kristoffersen
 • Meieridrift - og Øyslebø meieri 1895-1937. Av John Lauvdal
 • Marnardal kommunes våpen. Av Sander Lindland
 • Frå Marnardal museum - Om stolar. Av Astri skuland
 • Somarturen i historielaget 1999. Ved John Lauvdal
 • Raddestev frå Bjelland. Ved Ånund Haugland
 • Kva er gåter? Ved Erling Haugland
 • Kven var dette? Arbeidere i O. Breilid`s sementstøperi. Ved redaksjonen

Ønsker du å bestille et eller flere eksemplarer se i bunnen av denne siden.

 

 

 

Marnarminner 1999

MARNAR-MINNER 1999

INNHOLD:
 • Marnardal Historielag - 3. arbeidsåret. Ved styret
 • Aasa Røynesdal - jenta frå husmannsplassen i Bjelland som blei landskjend. Av Ånund Haugland
 • Mitt møte med Marnardal. Av Gunnar Nomedal
 • Eit brev frå Bjelland i året 1870. Av Knut Ljosland
 • Planter langs "gamleveien". Av Ragnar Fidjestøl
 • Vandreturen i historielaget 1998. Av John Lauvdal
 • Emigrantar frå Laudal til Amerika. Av John Lauvdal
  • Gardsnr 1. Neset - nr 10 Birkelid
  • Gardsnr 14 Hunsdal - nr 18 Kleiven
  • Gardsnr 19 Indre Aukland - nr 23 Fidje
  • Gardsnr 23 Ugland - nr 42 Glomsaker
  • Gardsnr 43 Laudal - nr 44 Mjåland
 • Kven var dette?
 • Kven er dette?

Ønsker du å bestille et eller flere eksemplarer se i bunnen av denne siden.

 

 

 

Marnarminner 1998

MARNAR-MINNER 1998

INNHOLD:
 • Marnardal Historielag - 2. arbeidsåret. Av John Lauvdal
 • Ølbolle frå Bjelland itl kongens slott. Av Astri Skuland
 • Da den første rutebilen kom til Mandalen. Av Lodin Aukland
 • Livet på garden i 1930 åra. Av Andreas Nome
 • Minner frå gamletida. Av Tomas Fossestøl
 • En ligferd i min Hjemegn. Av Anders Thygesen Breland
 • Anna og Tallak Osmundsen Hærås - det siste husmannsfolket til Sveinallsgardane. Av Berta Ormestad
 • Kommunehuset på Bjelland - huset som skapte eit sentrum. Av Ånund Haugland
 • Om fortsættelsesskolen, seinare framhaldskolen, i Øyslebø og Laudal, 1890-1959. Av John Lauvdal
 • Kvernhus og sagbruk i gamle Bjelland på vestsida av Glåpen. Av Torkel Birkeland
 • Et sagn fra Fidje i Laudal. Av John Lauvdal
 • Kven er dette? Ved redaksjonsnemda

Ønsker du å bestille et eller flere eksemplarer se i bunnen av denne siden.

 

 

 

 

Marnarminner 1997

MARNAR-MINNER 1997

INNHOLD:
 • Marnardal Historielag - 1. arbeidsåret. Av John Lauvdal
 • Billedhoggaren Sigurd Nome. Mannen og verket. Av Alfred Nome
 • Posten skal fram - litt postsoge frå Marnardal. Av John Lauvdal  og Ånund Haugland
 • Øyslebø realskole 1939-47. Av John Lauvdal
 • Bastteppe frå Laudal. Av Astri Skuland
 • frå Bjørnestøl i Laudal til Brandbu på Dadeland - og retur. Ein ungdomslagnad. Av John Lauvdal
 • Knut Hefteli - ein skrivande døl. Av Ånund Haugland
 • "Sylvsmeden" - verdens beste mann? Av Knut Hefteli
 • Langs bekkefar og vassdrag. Av John Lauvdal
 • Bjellandsvise. Ved Åsmund Haugland
 • Kven er dette? Av Ragnar Fidjestøl

Ønsker du å bestille et eller flere eksemplarer se i bunnen av denne siden.

 

 

 

 

 

Marnarminner 1996

MARNAR-MINNER 1996

INNHOLD:
 • Historielaget og årsskkriftet. Oppstart av Marnardal Historielag. Av John Lauvdal
 • Brusletta skulehus gjennom 100 år. Av Ånund Haugland
 • Gamleveien i Øyslebø. Av Ragnar Fidjestøl
 • Rallarvise - På Mannedalens vei. Ved Paul Sveinall
 • Fra Mandalen - Utskrift av eldre tidsskrift
 • Laksefiske på Foss i Bjelland. Av Tor Arve Monan
 • Om Øslebø Farveri. Av Ragnar Fidjestøl
 • "Var der nokon som der  lei vondt" Av John Lauvdal
 • Den gamle vanntrona. Av Ånund Haugland
 • Storflaumen i 1892. Avisartikkel. Ved Erik Skjævesland
 • Kommunedeling Bjelland-Grindheim 1902. Ved Ånund Haugland

Ønsker du å bestille et eller flere eksemplarer se i bunnen av denne siden.

 

 

 

 

Offentleg teneste og bygdedugnad for helse og hugnad

Jubileumsskrift for offentleg og frivillig helsestell i Laudal, Øyslebø og Bjelland.
Ugitt i 2003

NB Utsolgt.

INNHOLD:
 • Forord Av Magne Haraldstad
 • Legen og jordmora- statens fotfolk i det lokale "helse-Noreg". Av Ann Margret Haaland. Kommunelege I
 • Tolv år for helsa i Marnardal. Av Kristian Hagestad. Fylkeslege i Vest-Agder
 • Bjalland frivillige fattigpleie. Av Inger Mathilde Valborgland
 • Artikkel om Laudal frivillige fattigpleie fins i Marnar-minner 1996
 • Artikkel om Øyslebø frivillige menighetspleie/ Øyslebø Diakoniråd fins i jubileumsboka Øyslebø krike 200 år 1797-1997
 • Ei folkerørsle- skapt av sjukdommen tæring. Helselaget "Den sykes venn", Laudal. Av John Lauvdal
 • Øyslebø helselag. Av John Lauvdal
 • Bjelland sanitetsforrening. Av Ånund Haugland
 • Sjukdom og legeråd i eldre tid. Av Erling Haugland

Hvordan du får tak i Marnar-minner:

Marnar-minner utdeles gratis til medlemmene av Marnardal Historielag på Haustmøtet i novermber hvert år. Medlemmene kan kjøpe flere for medlemspris kr 150,- stk + porto NB! Må da bestilles hos kasserer Siss Ågedal: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.  eller telefon 915 52 970 og du vil få boka tilsendt direkte til deg i posten. Er du ikke medlem er prisen kr 200,- stk + porto. Ved kjøp av flere eksemplarer kan det lønne seg å melde seg inn som medlem og få Marnar-minner til medlemspris.

Ring i dag og få komplettert samlingen over Marnardals lokalhistorie, ikke bare for din egen del, men også for dine etterkommere!

Utenom historelagets inne-arrangementer selges Marnar-minner lokalt i Marnardal her:

Joker Bjelland

Joker Bua Landhandel

A.G. Vigemyr

Sparebanken Sør Øyslebø

Marnar-minner kan også bestilles ved å sende en mail til kasserer Siss Ågedal: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.  eller telefon 915 52 970 og du vil få boka tilsendt direkte til deg i posten. Begrenset antall. Førstemann til mølla...............

Marnardal historielag har en egen redaksjonskomitè bestående av medlemmer fra Bjelland, Laudal og Øyslebø området. Har du tips om stoff eller ønsker å kontakte de, se mer ved å klikke her: Redaksjonsmedlemmene

Oversikten over alle Marnarminner finner du her: Oversikt over Marnar-minner