Høye skule, 1884-1961
Kretsen 
femnde om desse gardaneFidjestøl, Surteland, Høye, Leirkilen, Støa, Fossestøl, Bjeddan og Åsan.
Meir stoff i Marnar-minne 2011 og 2016.