Historiske Foto-Marnardal og Audnedal

En lokal historisk fotosamling på Internett

Av prosjektleder Svein Arild Strædet

Bakgrunn

Historiske Foto-Marnardal er Marnardal Historielag sitt til nå største enkeltprosjekt.  Marnardal historielag tok initiativ til dette prosjektet i samarbeid med Marnardal kommune. Det ble gitt økonomisk støtte fra blant andre ABM (statlig organ for Arkiv, Bibliotek og Museum), Marnardal kommune, foreninger/lag i Marnardal m.fl. 

Prosjektet gikk ut på å besøke hjemmene i hele kommunen på jakt etter gamle fotografier. Disse ble avfotografert og opplysninger om bildene ble skrevet inn i et eget skjema. Deretter ble bildene og opplysningene digitalisert, det vil si lagt inn på data.  Meningen med dette var at samlingen skulle bli tilgjengelig på Internett for alle.

Dugnadsarbeidet

Prosjektet ble avsluttet i 2007 etter en enorm dugnadsinnsats fra medlemmer i Marnardal Historielag. Her må nevnes Ånund Haugland som hadde ansvar for innsamling i Bjellandsområdet.  Dessverre døde han midt i prosjektperioden. Heldigvis fikk vi Elisabeth Haaland til å ta seg av resten av det området. Ho fikk med Ruth Gullsmedmoen fra Øydna til å fotografere. I Laudalsområdet gjorde John Lauvdal en kjempeinnsats og Ragnar Fidjestøl fikk avfotografert over 3000 bilder bare i Øyslebøområdet. I tillegg har det medgått tid for de som har åpnet sine album rundt i hele kommunen. Anslått dugnadstid mellom 14.000 og 15.000 timer.

Samarbeid om publisering på Internett

I 2008 startet tilsvarende prosjekt, Historiske Foto-Audnedal opp i vår nabokommune. Marnardal og Audnedal kommune samarbeidet om felles nettsted for publiseringen av bildene på Internett slik at alle kan søke etter bilder de er interessert i å finne. Mange av bildene har en eller annen tilknytning til begge kommunene. 

Fotosamlingen består av..

Pr juni 2009 består begge samlingene av ca 11.000 fotografier. Over 25.000 personer er avbildet og navngitt. Over 1200 forskjellige gårdsnavn er registrert i samlingen samt en del steder i USA i forbindelse med utvandring. Ca 1,7 millioner enkelt opplysninger er registrert men ikke alle blir tilgjengelig på Internett.

Bildene og opplysningene ble registrert i museumsprogrammet ”Primus” som er utviklet av KulturIt og er tilgjengelig i deres Internett løsning ”DigitaltMuseum” på www.digitaltmuseum.no.

Bildene tilgjengelig nå

Det er lagt ut nesten 11.000 bilder fra begge samlingene etter prosjektslutt. 

Mange opplysninger registrert

I registreringsprogrammet er det opprettet et eget skjema for hver person. Her er registrert fornavn, patronymicon (farsnavn som Knutson, Knutsdtr.)pikenavn/ døpenavn, etternavn som gift og i noen tilfeller også kallenavn.  Vi har også registrert hvor hver person er født og bodde senere i livet. Alle steder er registrert på land, fylke, kommune, gårdsnavn, bruksnavn (stovenavn) gårds og bruks-nummer samt referanse til side i bygdebok. I mange tilfeller har vi også registrert hvem personen er gift med og yrke. Denne omfattende registreringen er med å lette arbeidet med å kople rett navn til rett person på bildet. Vi har for eksempel 12 forskjellige personer i samlingen som heter Anna Foss og da må man ha en del opplysninger om den enkelte for å skille den ene fra den andre.

Tilbakemeldinger

På Internett er der en link for tilbakemeldinger om det bildet du er inne på. Ser du feil eller har tilleggsopplysninger kan du gi en tilbakemelding om dette.

Det er også mulighet for å bestille bilde ved å trykke på "Bestill bilde" knappen under bildet.

Internettadresse bil bildesamingen:

https://digitaltmuseum.no/owners/FMA Dette er Internettadressen til samlingen Historiske Foto Marnardal og Audnedal. 

Bruker du linken https://digitaltmuseum.no kan du søke i alle landets samlinger som er tilgjengelig i digitaltmuseum. Dette "Internett museet" består pr 2020 av 221 samlinger, 62.301 navn, 910 utstillinger, 1.659.192 fotografier, 827.304 gjenstander, 12.948 design, 52.789 billedkunst, 8.955 arkitektur, 2.572 bygninger, 4.629 fortellinger, 421 artikler, 3.072 mapper og 1.323 medier, så her er noe å finne for enhver smak.

Hvordan finne bilder i Digitalt museum?

I søkerubrikken skriver du inn det du søker etter. For eksempel et etternavn, gårdsnavn, eller emneord og alle bildene som er nevnt i teksten til bildet med disse ordene kommer frem. Du kan også søke etter et ord som kan være nevnt i opplysningene til bilde, f.eks "fele".

Får du frem et bilde finner du Motivnavnet bildet har fått i samlingen like under bilde. Ruller du lenger ned får du navn på avbildede personer. Klikker du på linjen med personnavnet får du opp flere opplysninger om avbildet person. Lenger nede finer du f.eks produksjonsted/avbildet sted/hvor bildet er tatt. Der kan du også trykke på stedsnavn og du får så opp alle bilder som er registrert på dette stedet. Lenger nede er oppgitt spesielle emneord for dette bilde. Trykker du på et av disse emneordene får du opp alle bilder/gjenstander som har dette emneordet i hele digitaltmuseum.

Lykke til med skattejakten i samlingen vår!

Mvh

Prosjektleder Svein Arild Strædet