Breland skule, 1882-1958 
Kretsen femnde om desse gardane: Bjørnestøl, Villehei, Skaar, Breland, Fladeli og Krossen.
Meir i Marnar-minne 2016