Årsmelding  for Marnardal Historielag 2016

Ved utgangen av året hadde laget 164 medlemmer inkludert husstandsmedlemmer og æresmedlemmer.

Styret har vore:

Leiar: Astri Skuland

Nestleiar: Gunnar Skaar

Kasserar: Siss Aagedal

Styremedlemmer: Kjell Høgetveit, Kari Glomså, Arvid Svindland, Knut Homme

Turkomite: Arvid Svindland og Kjell Høgetveit

Matkomite: Kari Glomså og Siss Aagedal

Svein Arild Strædet har halde fram med heimesida.

Styret har halde 4 styremøter

Årsmøte 2016.

08.03.2016 var det årsmøte på Høgtun.

-  Etter at årsmøtesakene var ferdige og kaffepausen mot avslutning fekk Ingeborg Fredriksen ordet. Som ofte tidlegare hadde ho med seg eit utval museumsgjenstandar som ho viste og fortalde om. Inspirert av datoen gav  ho også ei interessant innføring i kvinnekulturen gjennom drakt og bunadstradisjonen.

- Det kulturelle innslaget sto Inge Olsen for. Han spela gitar og song vakre viser av Alf Prøysen til glede for møtelyden.

- Prosjektleiar for adressesetting i kommunen, Stig Skjævesland, ga ei grundig og nyttig orientering om innføring av nye veinavn i Marnardal. Alle husstander skal få ny adresse frå 01.01.2017 og det var storinteresse for å høyre om resultat av arbeidet i dette navneprosjektet. Historielaget har hatt to medlemmer med i denne komiteen – John Lauvdal og Odd Rolf Roland.

Kulturkveld

Kulturkvelden på Høgtun 20.april er vårt største årlege arrangement. Salen var fullsett då Johanna Ougland og Keth Andersen frå kulturskolen starta opp med piano, ukulele og song. Tidlegare sokneprest i Marnardal, Ole Gunnar Sæbø,  heldt tale med tittelen ”Uro om det norske språket”.  Som tidlegare  sit smil og latter laust når han kåserer. Ballastbrygga Boyband skapte stor stemning blant publikum med sin engasjerande musikk og sang. Overraskande slo dei til med ei fersk vise om ”Helge og Hans” (ordførar og rådmann).

Kveldens høgdepunkt var utdeling av Marnardal kulturpris til Svein Roald Birkeland for 40 års innsats innan handball i MIL.

Naturlosturen.

Naturlosturen 05.juni gjekk i år til Abelseth til Høgetveit Naturcamp. På naturcampen er det mange ulike restaurerte bygningar mellom anna ei stavsag. Knut Skuland hadde mykje interessant å fortelje  frå den tid det var stavsag på mest kvar einaste gard i bygda. Mange av dei som var til stades hadde sine erfaringar frå den tida og kunne supplera med historiar og erfaringar.

Vi vandra innover heia til Sandtjønn i vakkert sommarver og hadde ein triveleg søndag på Abelset. Takk til naturlosane Kjell Høgetveit og Odd Rolf Roland for fin losing og Inga Lise for god mat- og kaffe.

Haustturen

I fjor var det Audnedal. I år gjekk turen til neste dal Lyngdalen. Første stopp var Kvåsfossen sørnorske laksesenter. I det imponerande senteret med ulike lokalar, laksetunnel og fossande vatn fekk vi sjå både laks og aure. Neste stopp var Snartemosverdet på Snartemo. Torger Kvåle heldt ei interessant orientering om sverdet og historia rundt funnet. Vidare kom vi til Hamran Kjøkken. Her blei vi tatt svært godt imot av famelien Hamran og fekk ei omvisning i fabrikken som vi vil hugse i lang tid. Svært imponerande!

Dagen vart avslutta på Heddan Gard i vakkert sommarver, - interessant orientering om staden og historia  av Renate Stokkeland  og god tradisjonsmat. Takk, godt jobba Arvid og Kjell.

Medlemsmøtet

Haustmøtet  22.november var i år lagt til Høgtun. Salen var fullsett då Gunnar Skaar kunne ønska velkomen til det årlege haustmøtet i laget. Styret ønska å ha same tema på møtet som i Marnarminner 2017: grendeskolar. John Lauvdal fortalde om grendeskolane og historia rundt den enkelte skole  og  Gunnar Skaar tok seg av skoleplanar og lovverk.  Begge hadde mykje  kunnskap om tamaet og gav eit interessant bilete av vår lokale skolehistorie.

Ellers var det mykje god song av gamle gode skolesongar.

Trainee i Marnardal kommune, Christiane Bentsen fortalte om innsamlingsarbeidet av sagn og forteljigar frå kommunen.

Marnarminner blei lagt fram på møtet som bok nr.21 med tema ;grendeskolar. Redaksjonskomiteen: Stig Skjævesland , leiar,  John Hjemlestad og Elisabeth Haaland har gjort ein kjempejobb også i år. Styret vil takke redaksjonskomiteen for eit framifrå arbeid med boka!

Takk også til matkomiteen for god innsats.

Andre saker

-         Prosjektgruppa som har jobba med skilting og artikkel om dei eldre skolehusa i kommunen er komen i mål. Alle skolehusa har fått skilt med navn og årstall pluss QR kode for via telefonen å kunne lese meir om huset på heimesida. Prosjektet er i samsvar med kulturminneplanen og utført i samarbeid med museumsrådgjevaren.  Takk til gruppa: John Lauvdal, Svein Arild Strædet og Finn Skuland.  Ein særleg takk til John for utarbeiding av artikkelen.

-         Medlemmer frå historielaget, John Lauvdal og Gunnar Skaar deltar i ein komite nedsett av Fellesrådet om registrering av gamle gravminne. Historielaget har fått overført kr. 10.000,- som godtgjørelse for arbeidet.

-         Astri Skuland og Knut Homme deltok på fylkesårsmøtet i Agder Historielag.

For styret

Astri Skuland